www.poolstation.nl

weblog 2014


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

 
[vorige] [volgende]

Bijpraten over de trekroute van de Noordse stern


Vorig jaar hebben we acht noordse sternen teruggevangen, die al voor de crowdfunding actie rugsteuntstern.nl met een geolocator waren uitgerust. Tim van Oosten heeft als student een verslag geschreven over de resultaten en dit is de belangrijkste figuur uit het verslag. Schematisch zijn hier de vliegroutes van de 8 sternen weergegeven. Iedere lijn is een unieke vogel. Deel A laat de trekroute naar het zuiden zien, deel B de trekroute naar het noorden. De sternen zijn tussen 3 en 25 november aangekomen in hun overwinteringsgebied bij Antarctica. Tussen 3 en 24 april vertrokken ze weer naar het noorden. Daarbij volgen ze de passaatwinden: oostenwind op het zuidelijk halfrond en westenwind op het noordeijk halfrond. Thomas Zaw is nu druk bezig deze gegevens verder uit te werken en van 10 tot 17 maart gaat maarten naar een workshop in Noorwegen om meer te leren over de voedselbeschikbaarjheid van sternen in het Kongsfjord gedurende het broedseizoen.

Interessante recente artikelen over studies aan noordse sternen trek m.b.v. geolocators zijn hier te vinden:
Egevang et al. (2010) Tracking of arctic terns Sterna paradisaea reveals longest animal migration. PNAS 107: 2078-2081 [download]
Fijn et al. (2013) Arctic Terns Sterna paradisaea from The Netherlands migrate record distances across three oceans to Wilkes Land,East Antarctica. ARDEA 101: 3-12 [download]
McKnight et al. (2013) Stepping stone pattern in Pacific Arctic tern migration reveals the importance of upwelling areas. Marine Ecology Progress Series 491: 253-264 [download]


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]
click for english language
[vorige] [huidige] [volgende] [overzicht]
20140220, 23:05 20140220, 23:10 20140613, 15:30 alle verslagjes met kleine foto's
moeder gans noordse stern trek een tweede keer op de sneeuwscooter

Deze pagina heeft de volgende sleutelwoorden meegekregen: [noordse stern]  [geolocator]  Je kunt op een sleutelwoord klikken voor pagina's over hetzelfde thema.