www.poolstation.nl

science


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

 
[vorige] [volgende]

Terugtrekkende gletsjers

 
Regelmatig wordt me gevraagd: "Wat neem je zelf waar van klimaatverandering?" Dan laat ik de onderstaande foto's zien. Een indrukwekkende vergelijking tussen de situatie in 1918 en 2002. Haast alle gletsjers op Spitsbergen hebben een spectaculaire terugtrekking laten zien.
Blomstrandbreen 2002 Blomstrandbreen 2002
Blomstrandbreen 1918 Blomstrandbreen 1918
Foto's uit Greenpeace Magazine 2002(4) Het terugtrekken van gletsjers is niet zomaar een teken van het opwarmen van de aarde. Gletsjers kennen altijd periodes waarin ze uitstulpen en periodes waarin ze terugtrekken. In 1991 leerden de glaciologen mij, dat dit plaatsvond in een cyclus van ongeveer 400 jaar. Nadat de sneeuw zich vele jaren opbouwt in het bekken van de gletsjer, ontstaat er grote druk op het ijs, waardoor dit gaat schuiven naar een laaggelegen punt. Door deze druk ontstaat er een gletsjertong die zich steeds verder uitstulp. De gletsjertong wordt daardoor naar een plaats gedrukt, waar de sneeuw zich niet opzamelt en waar hij gaat smelten. Als er zoveel ijs uit het bekken is verdwenen, dat de druk weg is, stopt het uitstulpen. Dan gaat de uitgestulpte tong smelten en trekt hij zich langzaam terug.
Bewegende gletsjers zijn dus niet nieuw. Toch is er veel veranderd in de inzichten van glaciologen. Tot ieders verbazing reageren de gletsjers veel sneller op het opwarmen van de aarde dan werd aangenomen. De nieuwe hypothese is, dat het smeltwater langs de onderkant van de gletsjer bijdraagt aan een versnelling in het schuiven van het ijs.
Verder verdwijnt het pakijs rond de Noordpool, waardoor er meer open water is in het Noordpoolgebied. Door het grotere wateroppervlak, kan er meer water in de lucht worden opgenomen en wordte r meer neerslag verwacht. Als deze neerslag in het bekken valt, boven de vorstgrens, dan blijft hij daar liggen en wordt er extra druk opgebouwd voor een toekomstige uitstulping.
Zo blijven er redenen om hier te komen en veranderingen vast te leggen.


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

click for english language
[vorige] [huidige] [volgende] [overzicht]
20080306, 20080622, 14:00 20080721, 20:00 alle verslagjes met kleine foto's
de keutel staat centraal terugtrekkende gletsjers klimaat verandering

Deze pagina heeft de volgende sleutelwoorden meegekregen: [global warming]  [gletsjers]  Je kunt op een sleutelwoord klikken voor pagina's over hetzelfde thema.